Fraksi Demokrat

Hj. Tety Indarti, SH

Ketua

Hj. Tety Indarti, SH

Hj. Kartina Sukawati, SE, MM

Wakil Ketua

Hj. Kartina Sukawati, SE, MM

Kukuh Birowo, SH, MH

Sekretaris

Kukuh Birowo, SH, MH

H. AS. Sukawijaya, SE

Anggota

H. AS. Sukawijaya, SE

H. Helmi Turmudhi, SE, MM

Anggota

H. Helmi Turmudhi, SE, MM

H. Bambang Eko Purnomo, SE

Anggota

H. Bambang Eko Purnomo, SE

Ferry Firmawan, ST, MT

Anggota

Ferry Firmawan, ST, MT

H. Joko Hariyanto, SE, M.Si

Anggota

H. Joko Hariyanto, SE, M.Si

Winarto, SH

Anggota

Winarto, SH